6 października rozpoczęliśmy ponownie współpracę z Klubem Kangura.  Instruktor – Pan Łukasz od razu przypadł dzieciom go gustu. Były ćwiczenia rozgrzewające, podawanie, podrzucanie i łapanie oraz kopanie piłki do celu a przede wszystkim mnóstwo radości połączonej z gimnastyką. Dzieci mają nawet własny okrzyk z instruktorem: Hura! Hura! Drużyna Kangura!

Co to za zajęcia?: Zajęcia przeznaczone dla chętnych dzieci w wieku przedszkolnym. Zabawy i zajęcia ruchowe, w których podstawową rolę odgrywa piłka. Mają one przede wszystkim na celu ogólną poprawę kondycji fizycznej i koordynacji ruchowej dzieci, ale także integrację z rówieśnikami i niezwykle ważne w tym wieku aktywne spędzenie wolnego czasu. Zapewniają dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i motoryczny. Wyrabiają u dzieci potrzebę regularnej aktywności fizycznej. Kształtują u przedszkolaków zainteresowania ruchem i kulturą fizyczną, zaspokajają potrzeby spontanicznej aktywności fizycznej, a także przygotowują do regularnego podejmowania ruchu teraz i w późniejszych latach. Sprzyja to ogólnemu rozwojowi dzieci, co przydaje się w codziennym życiu teraz i w przyszłości, ale także przy ewentualnym uprawianiu sportu w późniejszym wieku. Taka forma działania jest także mentalnym przygotowaniem dziecka do aktywności fizycznej i działania w grupie.