Historia Przedszkola

Publiczne Przedszkole w Daniszynie swą działalność rozpoczęło 24 września 1975 roku. W spisie placówek oświatowych figurowało, jako jednooddziałowe Państwowe Przedszkole Daniszyn. Od roku 1975 do 1986 pracowała pełniąc rolę kierowniczki i nauczycielki pani Krystyna Warszta-( Przybylska.)

Od roku szkolnego 1986/87 przedszkole przeszło pod opiekę dyrektora Szkoły Podstawowej w Daniszynie – panią Janinę Glaser i było tak do roku szkolnego 1990/91 gdzie przedszkole przekształciło się w samodzielną placówkę oświatową, choć nadal jednooddziałową.

 W roku 1987 pracę w przedszkolu rozpoczyna pani Irena Nawrocka (Korpys), która później od roku szkolnego 1990/91 do 1993/94 piastuje tu funkcję dyrektora.

Pod nadzorem pani dyrektor Ireny Korpys w roku szkolnym 1991/92 w przedszkolu po ogólnym remoncie powstają dwa oddziały. Przedszkole wydłuża swe godziny pracy i jest czynne od 730 do 1430.

Rok szkolny 1994/95 to znów w przedszkolu rok zmian. Przedszkole, aby sprostać wymaganiom rodziców wydłuża swą pracę i jest już czynne od 700 do 1500, (tak jest do dziś). Następuje zmiana na stanowisku dyrektora- dyrektorką placówki zostaje pani Irena Konopielko, która pełniła tę funkcję do sierpnia 2006 (przejście na emeryturę).

Od 1 września 2006 roku stanowisko dyrektora piastuje Arleta Gorzelana.               

Do Publicznego Przedszkola w Daniszynie uczęszczają dzieci z Daniszyna i okolicznych wiosek: Cegieł, Chruszczyn, Mazur, Warszt, Onęber oraz z Łąkocin. Dzieci z okolicznych wiosek (prócz Łąkocin) dowożone są autobusem szkolnym tzw. „Gimbusem”.

W roku 2018 przedszkole przeszło generalny remont.  Inwestycja kosztowała ponad milion 200 tysięcy złotych. Teraz dzieci mogą cieszyć się z przestronnych i jasnych pomieszczeń. W nowej części znalazły się dwie sale dydaktyczne dla dzieci o powierzchni ok. 50 m 2 każda, do tego szatnie, toalety i gabinety obsługi, podjazd dla niepełnosprawnych. Budynek z zewnątrz także nabrał nowego wyglądu.

Przedszkole zatrudnia 8 osób – 4 nauczycielki (łącznie z dyrektorem), czterech pracowników obsługi (kucharz, pomoc nauczyciela, intendent, palacz-konserwator).

Przedszkole cieszy się dobrą opinią w środowisku lokalnym raz poza nim, (czego dowodem jest liczny sponsoring różnych firm z terenu całej Polski).

Publiczne Przedszkole w Daniszynie w roku 2008 otrzymało tytuł „NAJLEPSZE WIELKOPOLSKIE PRZEDSZKOLE”.

Od roku 2008 lat w naszym Przedszkolu prowadzimy akcje „Cała Polska czyta dzieciom” gdzie Rodzice przychodzą do przedszkola by czytać dzieciom bajki oraz systematycznie odwiedza dzieci pani Iwona Jankowska czytając im książki ze zbioru biblioteki w Daniszynie.