SPIS POWSZECHNY

Szanowni Mieszkańcy, na  terenie kraju do 30 września br. przeprowadzany jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Obejmuje wszystkie osoby i mieszkania. Spis to […]

SPIS POWSZECHNY

Spieszmy się spisać Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa tylko do 30 września br. Do tego czasu każdy pełnoletni mieszkaniec Polski musi wywiązać się z obowiązku spisowego. Jest to nie tylko wymóg prawny, ale przede […]

Narodowy Spis Powszechny 2021

Konkursy NSP 2021 skierowane dla obywateli organizowane przez Urząd Statystyczny w Poznaniu Poniżej prezentujemy listę konkursów  promujących Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 organizowanych […]

„Złap spis w gminie”.

Zachęcamy mieszkańców Gminy Ostrów Wielkopolski do udziału w konkursie „Złap spis w gminie”. Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia przedstawiającego samochód oznaczony naklejką Narodowego Spisu Powszechnego […]

Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja kandydatów do Przedszkola na rok szkolny 2021/22 Rekrutacja do przedszkola odbywa się na  podst.art.204, ust.1ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.Przepisywprowadzające ustawę – Prawo oświatowe/ […]