Korzystając pięknej jesiennej pogody starszacy z panią Irenką wybrały  się na wycieczkę w celu sprawdzenia jak dymią kominy gdyż takie zadanie mają do wykonania podczas realizacji 1. Scenariusza z programu „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”, który realizujemy podobnie jak w ubiegłych latach.

Nasze Przedszkole już kolejny rok bierze udział w realizacji programu „Czyste powietrze wokół nas”
Założenia programu:
1. Nabywanie przez dzieci umiejętności określania różnych źródeł dymu.
2. Nabywanie umiejętności określania przyczyn wydobywania się różnych dymów, w tym dymu papierosowego.
3. Uwrażliwienie dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
4. Uświadomienie dzieciom skutków palenia papierosów.
5. Uchronienie dzieci przed „biernym paleniem”.
6. Poprawa potencjału zdrowotnego i jakości życia całego społeczeństwa poprzez podejmowanie różnych działań (np. zakaz spalania śmieci w piecach).