Kadra Pedagogiczna 2021/2022

Arleta Gorzelanadyrektor – nauczyciel dyplomowany
Irena Korpys nauczyciel mianowany
Klaudia Mus – nauczyciel kontraktowy
Maja Buczek – nauczyciel kontraktowy
Maria Kusicielek – nauczyciel katecheta – nauczyciel dyplomowany
Katarzyna Krysztofiak – nauczyciel logopeda – nauczyciel mianowany

Kadra Pedagogiczna 2020/2021

Arleta Gorzelanadyrektor – nauczyciel dyplomowany
Irena Korpys nauczyciel mianowany
Klaudia Mus – nauczyciel kontraktowy
Maja Buczek – nauczyciel kontraktowy
Maria Kusicielek – nauczyciel katecheta – nauczyciel dyplomowany
Katarzyna Krysztofiak – nauczyciel logopeda – nauczyciel mianowany

Kadra Pedagogiczna 2019/2020

Arleta Gorzelanadyrektor – nauczyciel dyplomowany
Irena Korpys nauczyciel mianowany
Małgorzata Rudowicz nauczyciel mianowany
Maja Buczek – nauczyciel kontraktowy (rok szkolny 2019/2020 – urlop macierzyński)
Maria Kusicielek – nauczyciel katecheta – nauczyciel dyplomowany
Aneta Klimek-Wróbel – nauczyciel logopeda – nauczyciel mianowany
Klaudia Mus – nauczyciel stażysta (zatrudniona na zastępstwo za p. Maję Buczek)