Dziś w naszym przedszkolu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Numeru 112. Należy pamiętać, że numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym dla europejskich krajów. Dzieci bardzo dobrze wiedzą kiedy należy korzystać z tego numeru. Przy okazji przypomnieliśmy sobie poszczególne numery alarmowe, by jak najlepiej być przygotowanym na sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu. Coraz częściej nagłaśniane są sytuacje, o tym, że dzieci uratowały osoby dorosłe czy kolegów i koleżanki, były świadkami zdarzenia i poradziły sobie wzorowo z trudną sytuacją – dlatego bardzo ważne jest to, aby często przypominać dzieciom jak reagować w trudnych sytuacjach.