Dziś, tj. 6 maja w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim wręczono nagrody autorom najlepszych prac plastycznych, wyróżnionych w konkursie „Zapobiegajmy pożarom”. Tematyka konkursu obejmowała udział straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, działaniach związanych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i usuwaniem klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz ratownictwa specjalistycznego, a także: ćwiczeniach, szkoleniach, zawodach, działalności prewencyjnej, wychowawczej, kulturalnej, historycznej itp.

Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki, itp.

Po odbiór nagród dzieci pojechały wraz z rodzicami.  Nagrody wręczali: brygadier Roman Matecki – zastępca komendanta powiatowego PSP w Ostrowie, Sylwester Kląskała – prezes zarządu oddziału Gminnego Z OSP RP w Ostrowie Wielkopolskim, Dariusz Pryczak – sekretarz gminy Ostrów Wielkopolski, Marzanna Bartkowiak – pracownik GOK w Wysocku Wielkim, Patrycja Kaczmarek – pracownica Urzędu Gminy w Ostrowie Wielkopolskim.

Na konkurs wpłynęło 201 prac plastycznych. W KATEGORII PRZEDSZKOLA (GRUPA I) wpłynęło 60. W tej kategorii zostały nagrodzone i wyróżnione również dzieci z naszego przedszkola.  Nagrodę zdobyła Ulka Pietrzak z grupy „Pracowite Pszczółki” a wyróżnienie otrzymał Olek Wojtasiak.

Po otrzymaniu nagród dzieci wraz z rodzicami obejrzały również strażnicę wraz ze znajdującym się tam sprzętem strażackim. Ulce i Olkowi serdecznie gratulujemy