W piątek 16 października obchodziliśmy w przedszkolu XX Dzień Papieski. Poznaliśmy sylwetkę Świętego Jana Pawła II, który tak bardzo kochał dzieci. Przedszkolaki słuchały piosenek bliskich Ojcu Świętemu, oglądały zdjęcia z albumów i czasopism, film:  Św. Jan Paweł II – film z serii „Aureola – od Stanisława do Karola” który przybliżył dzieciom postać Papieża Polaka. Dzieci wykonały również prace plastyczne, upamiętniające Wielkiego Polaka.