W czwartym tygodniu: wspominaliśmy nasz występ na dożynkach w Jankowie Zaleśnym, oglądaliśmy filmiki i zdjęcia.

Podczas deszczowego dnia po obserwacji deszczu malowaliśmy niebieską farbą deszczowy dzień i bawiliśmy się wodą uczestnicząc aktywnie z zabawach badawczych: jak powstaje deszcz, omawialiśmy obieg wody w przyrodzie i jej znaczenie.

W środę było „ślimakowo” wysłuchaliśmy opowiadania  „O ślimaku dziwaku” – H. Bechlerowej, rozmawialiśmy  na temat ślimaków, oglądaliśmy albumy przyrodnicze, które przybliżyły nam  podstawowe informacje o ślimakach. Następnie wykonaliśmy prace przestrzenna „Ślimak”.

W czwartym tygodniu wakacyjnych zabaw byliśmy również na wycieczce, której celem było poznanie roślin zielnych i zapoznanie dzieci ze sposobem ich wykorzystania w życiu człowieka.