Był sobie pączek
co nie miał rączek
i okrąglutki był jak miesiączek
Miał lukrowaną, złocistą skórkę
a w środku dziurkę
na konfiturkę
wszyscy go lubią
starsi i dzieci
na jego widok, aż ślinka leci
Lecz co naprawdę pączki są warte
to wie najlepiej, KTO?
TŁUSTY CZWARTEK.

W tym roku tłusty czwartek obchodziliśmy 11 lutego. Najważniejszym akcentem tłustego czwartku są pączki. Oczywiście nie odbyło się bez ich degustacji w naszym przedszkolu, ale o tym potem, ( bo pączki stały się urodzinowym poczęstunkiem jubilatów urodzonych w styczniu). Nasze przedszkole pielęgnuje stare obyczaje i tradycje, więc ten dzień był również okazja do przypomnienia i kultywowania naszych narodowych tradycji i zwyczajów.
Dzieci poznały legendę o Tłustym Czwartku, który był zwany Combrowym Czwartkiem. Kto ciekawy, dlaczego? Niech spyta naszych przedszkolaków J. Były oczywiście zabawy, układanki oraz prace plastyczne a nawet SUDOKU pączkowe.