W roku szkolnym 2019/2020 w naszym przedszkolu kolejny raz realizujemy projekt „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Jego celem jest rozwijanie czytelnictwa. Kolejny raz dzieci zdecydowały się , ze misiem odwiedzającym domy dzieci będzie nasz „Miś Szczęśliwek” , który otrzymaliśmy z rąk p. Wójta Gminy podczas uroczystości oddania rozbudowanego przedszkola w ubiegłym roku. W zeszłym roku mis odwiedził wszystkie przedszkolaki i dzieci stworzyły piękny album z ilustracjami bajek, które czytały misiowi w domu.
W tym roku również nasz Miś zostanie wyposażony w dzienniczek, w którym rodzice wpiszą tytuł utworu, który został przeczytany, a dzieci wykonają pamiątkowy rysunek.
Cykl zabaw i zajęć, które przeżyją dzieci z Mały Misiem, będzie trwał cały rok.
Dziś tj. 24 września projekt zainaugurowały panie Arleta i Klaudia, które przeczytały dzieciom bajki. W podziękowaniu dzieci zaśpiewały piosenkę bawiąc się z misiem Szczęśliwkiem.