W trosce o poprawę bezpieczeństwa dzieci w naszym przedszkolu dzisiaj tj.12.10.2020r. o godz. 11:00 zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji pracowników i przedszkolaków z budynku przedszkola. Wychowawczynie od rana opowiedziały dzieciom, na czym próbna ewakuacja polega i dlaczego trzeba ja organizować, następnie każda grupa „zwiedziła” przedszkole by obejrzeć, jakim przedszkole dysponuje sprzętem gaśniczym i by obejrzeć znaki pomagające ewakuacji. Następnie na umówiony sygnał dźwiękowy zgodnie z Procedurą ewakuacji wszyscy opuścili budynek przedszkola wyjściami ewakuacyjnymi w czasie 4 minut. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji – szybkiej, zorganizowanej i pozbawionej elementów paniki.  Zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku.

Zakres i przebieg działań został uzgodniony z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp. oraz z Ochotniczą Strażą Pożarną Daniszynie. W ćwiczeniach wzięły udział wszystkie przedszkolaki, personel oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Daniszynie.

Po zakończonej akcji dzieci obejrzały samochód strażacki ( przez pandemię nie mogliśmy wchodzić, jak co roku do środka samochodu, ale kilkoro dzieci mogło spróbować „ugasić” fikcyjny pożar. Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne i pomieszczenia administracyjno – gospodarcze pozostały puste. Wszystkie dzieci bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko opuściły budynek. Próbna ewakuacja był również bodźcem do stworzenia prac plastycznych związanych z tematyką zawodu Strażaka. Bardzo dziękujemy druhom strażakom za poświęcony czas i przeprowadzenie akcji ewakuacji.