Nasze Przedszkole już kolejny rok bierze udział w realizacji programu „Czyste powietrze wokół nas”
Założenia programu to:
1. Nabywanie przez dzieci umiejętności określania różnych źródeł dymu.
2. Nabywanie umiejętności określania przyczyn wydobywania się różnych dymów, w tym dymu papierosowego.
3. Uwrażliwienie dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
4. Uświadomienie dzieciom skutków palenia papierosów.
5. Uchronienie dzieci przed „biernym paleniem”.
6. Poprawa potencjału zdrowotnego i jakości życia całego społeczeństwa poprzez podejmowanie różnych działań (np. zakaz spalania śmieci w piecach)
„Co i dlaczego dymi?” – to temat zajęcia, które odbyło się 27 października. To zajęcie miało na celu zwiększenie wiedzy dzieci w zakresie zlokalizowania różnych źródeł i rodzajów dymów. Dzieci potrafiły zlokalizować różne źródła dymów, znały  przyczyny wydobywania się dymu.

Najpierw zmagały się z zagadkami „Smok- smog” następnie słuchały  opowiadania „O kominie, który przestał dymić”.

Kolejnym etapem była praca w grupach. „Co dymi?” Dymy są oznaką, że cos się pali, coś spala się, np. drewno, papier, benzyna. Spalanie tych rzeczy czemuś służy: ogrzewaniu mieszkań, gotowaniu, uruchomieniu pieca fabrycznego, poruszaniu się pojazdów. To jest ludziom bardzo potrzebne, ale niektóre dymy są bardzo szkodliwe, bo zanieczyszczają środowisko, szkodzą zdrowiu ludzi i zwierząt.