Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja kandydatów do Przedszkola na rok szkolny 2021/22 Rekrutacja do przedszkola odbywa się na  podst.art.204, ust.1ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.Przepisywprowadzające ustawę – Prawo oświatowe/ […]