W tym roku szkolnym nasze dzieci po raz drugi biorą udział w MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE EDUKACYJNYM “Z kulturą mi do twarzy”. Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021 /2022  (punkt 1 – wspomaganie wychowawczej roli rodziny; punkt 2 – wychowanie do wartości, zaangażowanie społeczne;  punkt 3 – wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacja patriotyczna, poznawanie polskiej kultury). 22 października realizowaliśmy Zadanie z modułu pierwszego punkt 6: „Tanecznym krokiem” – celem tego zadania było przygotowanie układu tanecznego do muzyki klasycznej lub filmowej. Grupa starszaków z panią Ireną przygotowała taniec do utworu Antonio Vivaldiego – Jesień.