Wydawać by się mogło, że być sołtysem nie jest trudno, jednak w rzeczywistości to ciężka praca i wielka odpowiedzialność. Sołtys to wyjątkowy urzędnik. Nie ma biurka ani wyznaczonych stałych godzin pracy. Działania, które podejmuje, zależą od wielu czynników i są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Nie da się też wskazać ram czasowych – sołtys „działa” całą dobę, nieprzerwanie służy mieszkańcom.  Dlatego też w naszym przedszkolu nieprzerwanie od 13 lat obchodzimy Dzień Sołtysa cóż prawda dwa lata życzenia składaliśmy wirtualnie, ale od zeszłego roku spotykamy się ze Sołtysami i przedstawicielami Gminy i powiatu ponownie na żywo.  Jest to okazja by podziękować za wszelkie sołeckie inicjatywy oraz za aktywny i świadomy udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Trudno znaleźć gotowy scenariusz na Dzień Sołtysa, więc co roku staramy się by był on wyjątkowy, osobisty i wywołał uśmiech, więc sami układamy słowa przedstawienia. Tak i było w tym roku. Tradycyjnie zaprosiliśmy Sołtysów wsi, z których do naszego przedszkola uczęszczają dzieci, czyli: Panią Paulinę Radoła- Sołtys wsi Daniszyn, Panią Jadwigę Mgiełka – Sołtys wsi Cegły, Panią Donatę Litwin- Sołtys wsi Chruszczyny, Pana Przemysława Janasa – Sołtys wsi Łąkociny. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli naszej Gminy: Pana Wójta Piotra Kuroszczyka, Sekretarza Gminy Dariusza Pryczaka, Pani Anety Kasprzak –Kierownika Referatu Oświaty i Polityki Społecznej. Tradycyjnie na uroczystość zostali zaproszeni: Pan Paweł Małuszek i Pan Zenon Janas- Radni Gminy Ostrów Wielkopolski,  Pan Piotr Walkowski – Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego, Pani Iwonka Jankowska- bibliotekarka Gminnej Biblioteki w Daniszynie, dyrektor Szkoły Podstawowej Pan Tomasz Tomalak oraz Pan Sylwester Kląskała. Życzenia i wierszyki również były dla gości nieobecnych, którzy nie mogli być z nami z różnych przyczyn. Dziękujemy spędzony z nami czas, za upominki i słodycze. Jeszcze raz składamy wszystkim Sołtysom całej Gminy Ostrów Wielkopolski