W trosce o poprawę bezpieczeństwa dzieci w naszym przedszkolu w dniu 25.10.2022r. o godz. 12: 00 zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji pracowników i przedszkolaków z budynku przedszkola. Za przebieg ćwiczeń odpowiadała Dyrektor przedszkola. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji – szybkiej, zorganizowanej i pozbawionej elementów paniki. Zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku.

W ćwiczeniach wzięły udział wszystkie przedszkolaki,  personel oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Daniszynie. Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne i pomieszczenia administracyjno – gospodarcze pozostały puste. Wszystkie dzieci bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko opuściły budynek.

Na umówiony sygnał dźwiękowy zgodnie z Procedurą ewakuacji wszyscy opuścili budynek przedszkola wyjściami ewakuacyjnymi w czasie 4 minut. Dziękujemy druhom strażakom z OSP Daniszyn.