W daniach 1 kwietnia – 30 września br. na terenie kraju przeprowadzany jest Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Obejmuje wszystkie osoby i mieszkania. Spis to obowiązkowe
badanie, które przeprowadza raz na 10 lat Główny Urząd Statystyczny. Jego wyniki wykorzystywane są
między innymi do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, polityki żywnościowej,
finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy wysokości dotacji unijnych.