10 grudnia obchodziliśmy w naszym przedszkolu  Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.
We wszystkich grupach odbyły się zajęcia inspirowane wierszami „Mam prawo do…” J. Połoczka. Przedszkolaki słuchały wyjaśnień: Czym są prawa człowieka? Dzieci dowiedziały się, że prawa człowieka przynależą wszystkim ludziom, że są to podstawowe normy, które przysługują wszystkim w takim samym stopniu. Temat był dość zrozumiały dla dzieci gdyż nie tak dawno obchodziliśmy w przedszkolu Dzień Praw Dziecka.