Zapraszamy naszych przedszkolaków i ich Rodziców do wzięcia udziału w Rodzinnym  konkursie pt.

,,Jan Paweł II żyje w naszych sercach”


Zasady konkursu:

1. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o osobie i nauczaniu naszego Rodaka – Świętego Jana Pawła II.  Niech wiersze, rymowanki opisują wielką i wszystkim nam bliską Postać Świętego Jana Pawła II. Wiersze, rymowanki w swoich treściach mogą zawierać  dowolny czas z życiorysu Karola Wojtyły i Ojca Świętego lub tez cały życiorys. 

Konkurs ten będzie swoistego rodzaju  hołdem naszego przedszkola na 100. rocznicę  urodzin Jana Pawła II.

2. Przedmiotem konkursu będą krótkie wiersze,  rymowanki związane  z osobą i życiem Papieża Jana Pawła II. (minimum 8 wersów )

3. Wiersze, rymowanki powinny być ułożone, napisane wspólnie przez dziecko i rodziców – na kartce formatu A-4 (wielkość małego bloku). Mogą być przepisane komputerowo bądź ręcznie

4. Każdą pracę należy czytelnie podpisać na odwrocie podając imiona i nazwiska autorów (dzieci i dorosłych).

5. Gotowe prace oddajemy nauczycielkom na oddziale, do którego uczęszcza dziecko. 6. Każdy wiersz będzie sprawdzany pod względem plagiatorstwa

Termin oddawania prac: do 23 marca  2020r.

6. Komisja konkursowa dokona oceny zgłoszonych prac do 2 kwietnia 2020r.

7. Kryteria oceny:
– treść rymowanki (np. opis postaci Papieża, własne przeżycia z Nim związane, itp.);
– sposób zilustrowania słowami życia Papieża
– ogólne wrażenie artystyczne.

8. Komisja wyłoni zwycięzców, którzy otrzymają nagrody główne.
Na wszystkich pozostałych uczestników czekają nagrody pocieszenia.

9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 18-19  Maja 2020 r. na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola.

10. Termin rozdania nagród: 19 maja 2020r. (w tym dniu odbędzie się nasz przedszkolny Dzień Matki i Dzień Ojca)