11 września obchodzony jest Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, który to dzień został ustanowiony z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża. Święto to ma na celu uświadomienie jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także promowanie akcji edukacyjnych. Zatem również w naszym przedszkolu nie mogło zabraknąć realizacji treści o udzielaniu pierwszej pomocy.

Zabawy i zajęcia miały na celu uświadomienie dzieci celowości i konieczności przystąpienia do podejmowania działań ratujących życie drugiemu człowiekowi oraz nauczenie dzieci podstawowych działań wchodzących w zakres pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach różnych scenek sytuacyjnych poprzez demonstracje sposobu udzielania pierwszej pomocy. Dzieci były zainteresowanie zabawą, w której wykazały się znajomością numerów alarmowych i własnych adresów. Następnie oceniały różne zachowania na ilustracjach dotyczące bezpieczeństwa, np. jak się zachować w kontaktach z nieznajomym, podczas ataku psa, skaleczeń itp.

Ciekawym akcentem zabaw była wizyta gościa Misia detektywa, który przybył, aby przeprowadzić śledztwo: „Co dzieci wiedzą o bezpieczeństwie, czy umieją zachować się w trudnych sytuacjach?”. Detektyw miś pytał np. Jak należy się zachować, gdy mama lub ktoś inny straci przytomność?, Jak to się skończy…? ( gdy wspinam się na meble, huśtam się na krześle, w trakcie wycieczki wybiegam na ulicę, trzymam nożyczki do góry itp..

Miś detektyw pogratulował wszystkim dzieciom wiedzy nt. udzielania pierwszej pomocy i przestrzegania zasad bezpieczeństwa przybijając łapką piątkę.