19 kwietnia powróciliśmy po trzy tygodniowej przerwie do przedszkola. Przedszkole oczywiście pracowało- zapewniało opiekę dzieciom uprawnionym do pobytu w przedszkolu, ale większość przedszkolaków pozostawała w domu. W tym tygodniu nasze przedszkolaki będą poznawały kosmos. Hasło tego tygodnia to:  „Przedszkolaki wyruszają w kosmos”, którego celem było uświadomienie dzieciom jak ważny jest wszechświat i astronomia dla każdego człowieka. Dzieci poznały bardzo wiele nowych zagadnień: zapoznały się z mapą, globusem, układem słonecznym, kontynentami na Ziemi, poznały planetę Ziemię w aspekcie prehistorycznym, uświadomiły sobie rolę słońca, księżyca, gwiazd, poznały postać Mikołaja Kopernika oraz dziedziny astronomii, zapoznały się z technikami badania kosmosu, znanymi zdobywcami kosmosu, poznały problemy ekologiczne Ziemi, uświadomiły sobie zależności zachodzące między działalnością człowieka a przyrodą. Wszystkie te zagadnienia były przekazywane dzieciom poprzez organizację ciekawych zajęć.