7 marca Pani Iwonka z Biblioteki Publicznej w Daniszynie zaprosiła starszaków do wysłuchania kilku legend. Zaproszenie pani Iwonki wynikało z naszej kilkuletniej owocnej współpracy z biblioteką. W naszym przedszkolu zgodnie z założeniami naszych projektów i programów od marca do maja będziemy realizować temat: „Z legendą przez Polskę –rozbudzanie zainteresowań czytelniczych u dzieci w wieku przedszkolnym”.

Dziś przeczytaliśmy legendę mówiącą jak powstało nasze państwo? , czyli wysłuchaliśmy –„Legendę o Lechu, Czechu i Rusie oraz  legendę toruńską–„Toruńskie pierniki”.

Dzięki czytaniu odpowiedniej literatury dziecko staje się lepsze, bogatsze wewnętrznie, pragnie, aby zawsze tryumfowało dobro i sprawiedliwość. Dzięki legendom i baśniom dziecko zaspokaja swoje potrzeby psychiczne – poczucie, że jest kochane, akceptowane i bezpieczne. Legendy  i baśnie dają mu wsparcie, poczucie siły i nadzieję.

Książki, które czytamy przenoszą nas do innego świata, uczą nowych rzeczy,  jednym słowem czytanie książek to cudowny sposób na spędzanie wolnego czasu.