Przyjście  nowej  pory  roku – wiosny  jest  doskonałą  okazją  do  tego,  by  uzmysłowić  dzieciom, jak  wielkie  bogactwo  niesie  ze  sobą  budząca  się  do  życia  przyroda. W naszym  przedszkolu  przygotowania  do  pożegnania  zimy  i  powitania  wiosny  zaczęły  się  kilka  dni  wcześniej.  Zmieniła  się  dekoracja przedszkola  z  zimowej  na  wiosenną. W  salach  zazieleniły  się  kąciki  przyrody. Nie  zabrakło  również  prac  plastycznych,  dotyczących  pierwszych  zwiastunów  wiosny. Witając wiosnę,  22  marca  zorganizowaliśmy  w  przedszkolu  „Zielony  Dzień”.  Każde  dziecko  w  tym  dniu  miało  zielony  strój. Przywoływaliśmy  Wiosnę  wierszykami  i  piosenkami  i  głośnymi  okrzykami. Mamy nadzieję, ze po tak wesołym powitaniu wiosny zagości ona u nas na dobre.