12 października o godz.10.00 w naszym przedszkolu miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa. Zakres i przebieg działań został uzgodniony z prezesem naszej Ochotniczej Straży Pożarnej kilka dni wcześniej. Celem próbnych ćwiczeń było przygotowanie dzieci i pracowników do ewentualnego szybkiego opuszczenia budynku przedszkola w razie pożaru oraz nabywanie przez dzieci  umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji. Ewakuację nadzorowali strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Daniszynie.  

– Każdego roku robimy takie ćwiczenia, żeby dzieci i personel umiały się zachować w sytuacji realnego zagrożenia. Ewakuacja przebiegła sprawnie. Cieszę się, że  wszyscy przestrzegają zasad i ustalonych procedur -podsumowała akcję ewakuacyjną pani dyrektor. Dziękujemy naszym strażakom za pomoc w zorganizowaniu tej akcji.