W dniu 29.09.2020 w naszym przedszkolu, jak co roku zainaugurowaliśmy coroczną akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Najlepszą okazją ku temu przedsięwzięciu stał się Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. W tym roku ze względu na pandemię czytanie dzieciom na ten czas przez gości jest niemożliwe.  Propagujemy głośne czytanie dzieciom, ponieważ rozwija ono wyobraźnię oraz buduje więzi pomiędzy dorosłymi a przedszkolakami. Celem takiego  czytania jest również stymulowanie rozwoju dzieci oraz rozwijanie zdolności koncentracji, chęci poznawania świata. Czas na czytanie w naszym przedszkolu nie jest przypadkowy, lecz zaplanowany i przemyślany. Doświadczenia poprzednich lat pozwalają stwierdzić, że czas poświęcony na głośne czytanie dzieciom to czas szczególnie dobrze wypełniony. Tak, więc i dziś w Dniu Głośnego Czytania na obu salach jednocześnie Panie czytały dzieciom. Dobrze znane dzieciom hasło „Nie ma dnia bez czytania” przeniesiemy zatem również do domu naszych przedszkolaków. Wobec tego zachęcamy do przesyłania krótkich filmików ( mail, jako komentarz, wiadomość priv)  z domowego głośnego czytania. Poprzez taką formę przedszkolaki będą mogły posłuchać bajek czytanych przez rodziców, babcie, dziadków, ciocie i innych gości. Już wkrótce odwiedzi nas on-line nasza pani z biblioteki Iwonka Jankowska. A dziś dziękujemy mamie Alka i Tosi za filmik z wieczornego czytania, jutro będziemy mogli „popatrzeć” jak u naszych przedszkolaków mija wieczór przy bajkach czytanych.