Prawa człowieka wynikają z jego godności i każdemu człowiekowi one przysługują, bez względu, na płeć, rasę, język czy wyznawaną religię, pochodzenie, poglądy polityczne czy zasób portfela. Każdy je ma, nie są one nadawane, więc nie można ich również odebrać, można natomiast je ograniczyć, ale tylko w ściśle określonych sytuacjach, które są opisane na przykład w konstytucji.