5 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dobroczynności. Dzień ten zbiega się z rocznicą śmierci Matki Teresy, która została nagrodzona Pokojową Nagrodą Nobla w 1979 r. za swoją działalność na rzecz przezwyciężania ubóstwa. Pieniądze, które otrzymała za tę nagrodę, przekazała najbiedniejszym ludziom w Indiach.

Święto ma zwrócić uwagę na znaczenie pomocy humanitarnej oraz organizacji charytatywnych i wolontariackich. Dzień ten ma też na celu zwiększenie społecznej odpowiedzialności wśród ludzi z całego świata oraz propagowanie poparcia społecznego dla działań dobroczynnych. Ma także uświadamiać, że dobroczynność to zjawisko wielowymiarowe. Nie polega jedynie na materialnym wspieraniu potrzebujących, ale również na wolontariacie, na ofiarowywaniu czasu, bezinteresownej życzliwości, trosce oraz zaangażowaniu w działalność społeczeństwa zarówno lokalnego, jak i w innych rejonach świata. Wszystkie te inicjatywy powinny prowadzić do życia w harmonii oraz budowania bezpiecznej przyszłości całej ludności.

Ten wyjątkowy dzień również obchodziliśmy w naszym przedszkolu. Poprzez rozmowę kierowaną i ilustracje dzieci poznały różne formy pomocy; oddawanie krwi, zbiórki finansowe, rzeczowe, koncerty, biegi charytatywne, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, zbieranie nakrętek na rzecz chorych dzieci (u nas w przedszkolu dla Jakuba K. byłego absolwenta). Ponadto dowiedziały się, że pomagając drugiemu nie musimy nic tracić – zawsze możemy zrobić dobry uczynek.