W czwartek, 22 kwietnia w Przedszkolu obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. W tym roku przebiegał on pod hasłem „Jestem przyjacielem przyrody” i miał przypominać, że każdy z nas może dbać o środowisko i zmobilizować świat do podjęcia znaczących działań w celu dokonania pozytywnych zmian.

Podobnie jak w ubiegłych latach dzieci w różnorodny sposób zaangażowały się w obchody tego święta. Były pogadanki, piosenki i wiersze o naszej planecie.  Ziemia to dom dla wszystkich żywych stworzeń to nasze wspólne dobro w związku z tym musimy troszczyć się o środowisko naturalne. Promując proekologiczne postawy wspólnej odpowiedzialności za naszą planetę dzieci bardzo chętnie podawały dobre przykłady, jak znaleźć swój sposób na ochronę środowiska.

Doceniamy naszych przedszkolaków za zaangażowanie na zajęciach.  Wiemy, że ochrona i kształtowanie środowiska, w którym żyjemy, jest koniecznością a zatem podstawowym obowiązkiem każdego człowieka, gdyż każdy jest tylko chwilowym użytkownikiem tego środowiska i ma obowiązek przekazać je innym, następnym pokoleniom. Dlatego w naszym przedszkolu wychowując w duchu ekologii pozwala się dzieciom zrozumieć, jak wspaniały i złożony jest świat.